Vänsterpil

Spadtaget

Spadtaget

Det första spadtaget är precis som titeln, det första spadtaget av Fästningsterrassen, Varberg.

Verket är beställt av Torben Andersen (ägare), Gösta Bergenheim (ordförande kommunfullmäktige) och Stellan Haraldsson (regionchef Peab) och det är precis dem vi avbildat på detta verk.

Högerpil